Per 1 juli woonadres ZZP’ers toch afgeschermd in Handelsregister?

20 februari 2022

De wens van stichting ZZP Nederland om woonadressen van zzp’ers waarvan hun woonadres tevens ook de vestigingsadres van hun bedrijf is af te schermen in het Handelsregister, komt weer een stap dichterbij. Minister Adriaansens van Economische Zaken zei in een debat met de Tweede Kamer op 3 februari dat de samenleving ‘op een kantelpunt’ staat. Het draagvlak om privégegevens wel zichtbaar in het Handelsregister op te nemen neemt af, sinds politici, journalisten, medici en andere publieke figuren werden bedreigd door personen die een andere mening zijn toegedaan, bijvoorbeeld over de coronamaatregelen.

Enige tijd geleden berichtte stichting ZZP Nederland al over de doxing-discussie, waardoor de discussie van privacy van gegevens in het Handelsregister in een versnelling kwam. Momenteel worden woonadressen, na een lange strijd, wel afgeschermd, maar dat geldt slechts voor ondernemers die inschrijven met een ander vestigingsadres voor hun bedrijf. Zzp’ers, die vaak op hun woonadres werken, en dus geen ander vestigingsadres kunnen inschrijven, zijn met al hun privégegevens zichtbaar in het Handelsregister.

Het kabinet wil de Handelsregisterwet aanpassen. Per 1 juli moeten vestigingsadressen voor hele beroepsgroepen kunnen worden afgeschermd, zonder dat ondernemers bewijzen hoeven aan te leveren dat ze ernstig worden bedreigd.

Commentaar stichting ZZP Nederland
De minister wil niet voor iedereen de mogelijkheid bieden om het vestigingsadres af te schermen. Ze zegt dat dit te ver zou gaan omdat, openbaarheid bijdraagt aan de bestrijding van misbruik. “Het register is er zodat je weet met wie je zaken doet. We moeten oppassen dat we de fraudebestrijding niet helemaal ondermijnen.”

Volgens stichting ZZP Nederland is het pas noodzakelijk om iemands privégegevens te kennen, ter controle van met wie je zaken doet, als je ook daadwerkelijk in contact staat met die ondernemer en op het punt staat om zaken te gaan doen. Laat het dan aan de ondernemer om zijn/haar gegevens uit het Handelsregister vrij te geven voor de zakenpartner. Deze oplossing is technisch niet nieuw, want bestaat al.