Gratis lidmaatschap ZZP Nederland

Begin 2020 - toen alles nog bij het oude normaal was - heeft het bestuur kennisgemaakt met Frank Alfrink, de directeur van ZZP Nederland. We vonden dat deze organisatie ons als ZPoint-leden zoveel te bieden heeft, dat we bekeken hoe we samen zouden kunnen werken. Eén van de pijlers die bij ZPoint Leusden nog ontbrak, namelijk een gezamenlijke kennisbank voor ZZP’ers is bij ZZP-NL goed ingericht, en daarnaast kun je allemaal collectiviteitsvoordeel verwachten van externe partijen en richt men zich op landelijke lobby voor ZZP’ers.

Ondanks dat de tijden sterk zijn veranderd, is het belang van het samenwerken met een landelijke organisatie niet minder geworden. We hebben daarom wederom contact gezocht, en direct een leuk aanbod gekregen. ZPoint leden mogen tot en met het eind van het jaar gratis lid worden van ZZP-NL. Dit vinden we een sympathieke manier om met zijn allen kennis te maken. En we bieden jullie dit graag aan.

We willen dit najaar gebruiken om te bekijken hoe we een collectief lidmaatschap in 2021 van de grond kunnen krijgen. In deze link lees je ook meer over de diensten die ZZP-NL biedt.