Coronavirus

Belastingdienst: Het Coronavirus - kijk wat voor u de gevolgen zijn

De uitbraak van het coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor jou als belastingplichtige of als je een toeslag krijgt. De Belastingdienst doet er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

Belastingdienst: Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp'ers)

Ben je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de corona crisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om je te helpen. Bijzonder uitstel van betaling voor o.a. inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw). Ook kun je je voorlopige aanslag voor 2020 verlagen. En verder wordt de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk teruggebracht naar 0%.

NIEUW: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/tijdelijke-noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-week-van-start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

NIEUW: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt je via de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Om welke sectoren het gaat is vastgelegd in deze SBI-codelijst

Gemeente- en waterschapsbelastingen: Aanvraag uitstel van betalen voor ondernemers en zzp'er voor lokale belastingen

De gemeente Leusden biedt ondersteuning op het gebied van het betalen van de lokale belastingen. Ondernemers en zzp'ers kunnen een aanvraag indienen voor uitstel van betalen voor  lokale belastingen. De aanvraag is zeer eenvoudig en je ontvangt snel een bevestiging. Een ondernemer of zzp'er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betalen tot en met uiterlijk 31 augustus 2020.
Betaalt de aanvrager de belastingaanslag in termijnen via automatische incasso, dan stopt dit proces ook. Na 31 augustus verlengt het incassoschema met de niet geïncasseerde termijnen.

Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting stuurt GBLT in september 2020.

Gemeente Amersfoort: Extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Amersfoort en Leusden gevestigde ondernemers en zzp-ers

De gemeente Amersfoort voert deze regeling voor Leusden uit. Dus ben je zelfstandige en woonachtig in Leusden dan kun je ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Je kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

Gemeente Leusden: informatiepagina voor ondernemers

Alle informatie over de regelingen en ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers zijn op deze pagina samengevat.

Vragen over het Noodloket

Is nu vastgelegd in de TOZO en TOGS regeling (zie linkjes hierboven en worden uitgevoerd door de gemeente)

Nog meer regelingen van de overheid:

10 dingen die de overheid doet voor ondernemers in de coronacrisis – regelingen voor mkb, grootbedrijf en zzp’ers

Dit zijn de tien regelingen waar het mkb, grootbedrijf en zzp’ers een beroep op kunnen doen in de corona crisis.

Handige Corona Calculator' van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden

Om het voor ondernemers makkelijker te maken hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gistermiddag de ‘Corona Calculator’ gelanceerd, zie: www.coronacalculator.nl.
Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming.