ZPoint gaat op in de BedrijvenKring Leusden (BKL)

ZPoint, de netwerkvereniging voor de Zelfstandige Professional (ZP) in Leusden, is op 1 februari 2023 opgegaan in de Bedrijvenkring Leusden (BKL).

Tijdens de corona-epidemie zagen we ons ledental gestaag afnemen, vooral omdat veel leden (weer) in loondienst gingen. Nieuwe aanwas blijft vooralsnog uit en ook in het bestuur staan een paar wisselingen op de rol die niet ingevuld konden worden.

Na een uitgebreide inventarisatie onder de leden, werd de conclusie getrokken dat ZPoint momenteel te weinig toekomstperspectief heeft om als zelfstandige vereniging door te gaan en is besloten ZPoint op te heffen.

BKL is één grote vereniging voor alle ondernemers in Leusden, waarin zowel ZP’ers als het MKB en grootbedrijf verenigd zijn. Samen zijn we sterker en zo vormt de BKL een duidelijk en breed aanspreekpunt naar buiten.

Annemiek Kruse, voorzitter van ZPoint: ,,We kijken teug op zeven mooie, inspirerende en leerzame jaren. Voor veel ZP’ers heeft de vereniging bijgedragen aan een fijne, laagdrempelige manier van netwerken, waarbij veel waardevolle contacten zijn opgedaan met andere ondernemers. Lid worden van de BKL geeft weer een nieuwe dimensie aan contacten met andere ondernemers. En dat is mooi voor de toekomst!’’

Het lidmaatschap van de BKL staat open voor iedereen die een bedrijf – in de ruimste zin van het woord – uitoefent binnen de gemeente Leusden, ongeacht het aantal medewerkers, met uitzondering van de detailhandel.

Ga naar www.bkleusden.nl voor meer informatie waaronder alle activiteiten. Op https://bkleusden.nl/aanmelden-als-lid vind je meer alle info over aanmelden als lid.

"