Vrijdag 16 november Matchbeurs Leusden. Doe je mee?

Op vrijdag 16 november vindt voor de 13e keer de Matchbeurs Leusden plaatst bij ARAG, Kastanjelaan 2 in Leusden. De Matchbeurs start om 8.00 uur met een ontbijt en duurt tot 10.00 uur. Op dat moment en tijdens de beursvloer is er voldoende gelegenheid om te netwerken.

Waarom meedoen?

De maatschappelijke organisaties in de gemeente Leusden hebben veel te bieden, zij zijn actief. Om de plannen of wensen te realiseren hebben ze soms ook hulp nodig. Veel ondernemers en bedrijven willen zich inzetten om vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen invulling te geven aan vragen vanuit maatschappelijke organisaties. Tijdens de Matchbeurs Leusden wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

Wil je iets betekenen voor de Leusdense samenleving? Bijvoorbeeld door een groep mensen een helpende hand te bieden bij een activiteit of een klus. Of wil je goederen, faciliteiten of kennis aanbieden? Kom dan naar de Matchbeurs Leusden op 16 november aanstaande.
Meld je aan en stuur je aanbod voor 3 november aanstaande in via de website van Matchbeurs Leusden

Superaanbieding?

Nieuw dit jaar is de Superaanbieding. Speciaal voor (kleine) ondernemers/bedrijven die tijdens de matchbeurs zich willen beperken tot het sluiten van 1 of 2 matches om maatschappelijke organisaties te helpen. Het biedt je de mogelijkheid om naar de matchbeurs te komen omdat je je eigen grens vooraf kunt bepalen. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken dan kan je tot uiterlijk 15 oktober je Superaanbieding kenbaar maken via het aanmeldformulier Superaanbieding. Ga naar www.matchbeursleusden.nl voor het aanmeldformulier Superaanbieding. Daar vind je eveneens aanvullende informatie over deze aanbieding.

Matchbeurs24LR
Matchbeurs19LR
Matchbeurs05LR
Matchbeurs26LR