Intervisiebijeenkomst ‘durf te vragen’

Details Prijs Aantal:
Aanmelden voor ZPoint-lidToon details + €0.00 (EUR)  
Aanmelden Niet-lid (€ 10,- per persoon)Toon details + €10.00 (EUR)  

  • 9 juli 2019
    19:30 - 22:30

Bij intervisie wordt in groepsverband gesproken over een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft. Door middel van intervisie wordt er een gesprek gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en de anderen verhelderende open vragen stellen. Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk levert de probleemverheldering echter ook gelijk richting op waar de oplossing te vinden is.

Intervisie raakt het vermogen tot zelfontwikkeling en streeft ernaar het beste uit elkaar naar boven te halen. Een intervisiebijeenkomst geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collega’s of vakgenoten zich zonder druk op het vraagstuk concentreren en elkaar verhelderende open vragen leren stellen. De verantwoordelijkheid voor het probleem of de vraag blijft bij de inbrenger. Intervisie creëert een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt ‘halen en brengen’. Oplossingsrichtingen voor de ingebrachte vraagstukken komen steeds dichterbij. Groepen die regelmatig intervisiesessies houden met elkaar leren met elkaar daadwerkelijk stappen te nemen op zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

“Het is fijn om even helemaal uit je dagelijkse routine en werkomgeving te stappen en samen met andere ZPoint leden je knelpunten en twijfels te bespreken. Het levert altijd nieuwe inzichten op en je leert je eigen houding en keuzes beter te begrijpen.”

Locatie: volgt nog

Voor leden is deze bijeenkomst gratis. Niet-leden betalen € 10,- per persoon. Wanneer een niet-lid besluit lid te worden, wordt deze factuur weer in mindering gebracht op je lidmaatschapskosten.

De bijeenkomst start om 19:30 uur. Aanmelden is verplicht in verband met catering en capaciteit. Zegt het voort en meld je aan via de aanmeldmogelijkheid boven aan dit bericht.

De volgende leden hebben zich aangemeld:

  •  Helma Eijck
  •  Kyra Gunneweg
  •  Ron Kamping
  •  Annemiek Kruse
  •  Marjan Schaapman